Drzwi stalowe PROFILOWE

Drzwi stalowe wewnętrzne
WEWNĘTRZNE profile stalowe bez przegrody termicznej
– wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna pojedyncza lub panel ocieplony izolacją 20 mm
– konstrukcja spawana
– rama i skrzydło malowane proszkowo farbą podkładową i nawierzchniową
– uszczelki przymykowe montowane wewnątrz i na zewnątrz skrzydła, na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy
oprócz progu

Drzwi stalowe zewnętrzne
ZEWNĘTRZNE profile stalowe z przegrodą termiczną
– wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna zespolona lub panel ocieplony izolacją 20 mm
– konstrukcja spawana
– rama i ościeżnica malowane proszkowo farbą podkładową i nawierzchniową
– uszczelki przymykowe montowane wewnątrz i na zewnątrz skrzydła, na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy
oprócz progu

Drzwi stalowe przeciwpożarowe
PRZECIWPOŻAROWE profile stalowe z przekładką termiczną oraz wypełnieniem masą izolacyjną
– wypełnienie skrzydła: szyba przeciwpożarowa lub panel o odpowiedniej odporności ogniowej
– uszczelka modyfikowana EPDM na całym obwodzie oprócz progu
– możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach Sm lub Sa wg normy PN-EN
13501-2:2008